ARQUITECTES TÈCNICS - #4440086

Oficina de Treball del SOC


Fecha: 24/11/2022
Tipo de contrato: Tiempo completo
Oficina de Treball del SOC
Imprescindibles: Certificat nivell C1 de català certificat documentalment i Diplomatura o Grau en Arquitectura tècnica. Experiència en execució d'obres de rehabilitació, obres de reforma i obres d'edificació, exercint les funcions de direcció d'obres i/o direcció d'execució d'obres. SALARI: 2847€ bruts mensuals X 14 pagues anuals. CONTRACTE: de 9 mesos de durada HORARI: Jornada intensiva pels matins, de dilluns a divendres, de 37h 30' setmanals.
TASQUES: - Col·laborar en l'estudi, proposta, gestió, control, execució i inspecció, referides a les activitats tècniques derivades de la seva titulació acadèmica i assignades al servei al què pertany.Realitzar activitats tècniques i administratives adequades al seu nivell de titulació i utilització d’eines informàtiques, d’acord amb les directrius del superior jeràrquic i segons els procediments establerts. - Emetre informes i treball d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les seves tasques - Elaborar estudis, informes tècnics, memòries i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball. - Col·laborar en l'estudi, proposta, gestió, control, execució i inspecció, referides a les activitats tècniques derivades de la seva titulació acadèmica i assignades al departament a què pertany. - Projectar, dins de les seves competències tècniques, col·laborant en el procés del projecte (detalls constructius, càlcul estructural, etc.), en obres de rehabilitació, etc. - Realitzar estudis econòmics de propostes i avantprojectes i redactar els documents econòmics dels projectes (amidaments, preus unitaris, pressupost). Estudi i comparació d'ofertes. Amidament d'unitats d'obra executada i confecció de relacions valorades, certificacions i liquidacions d’obra. - Realitzar els treballs de coordinador de seguretat i salut en les fases de projecte i execució de les obres que es realitzin en el servei. - Realitzar la planificació de les obres en quan a terminis d’execució i el control econòmic de totes les obres que es realitzin en el servei.
  • DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICA
  • Competències / coneixements: Experiència en execució d'obres de rehabilitació, obres de reforma i obres d'edificació, exercint les funcions de direcció d'obres i/o direcció d'execució d'obres.

  • Contracte laboral temporal (9 mesos)
  • Jornada intensiva

Cómo postularme

Para solicitar este empleo, debe autorizarse en nuestro sitio web. Si aún no tiene una cuenta, regístrese.

Publicar currículum

Empleos similares

Compliance Program Manager, Clearpay

Afterpay, Barcelona, Cataluña
01/12/2022
Company Description Block is one company built from many blocks, all united by the same purpose of economic empowerment. The blocks that form our foundational teams — People, Finance, Counsel, Hardware, Information Security, Platform Infrastructure Engineering, and more — provide...
Afterpay

Service Manager Smart Technical Asset Management EMEA 80-100%

Siemens, Barcelona, Cataluña
01/12/2022
We make real what matters Energy & Performance Services are the solution house for Energy Performance and Decarbonization at Siemens Smart Infrastructure. As an Energy Service Company, we combine innovative Siemens and 3rd party portfolio for supply and demand-side optimization...
Siemens

Partnership Sales Manager

01/12/2022
Partnerships Sales Manager About the company IWG is the largest provider of flexible workspace solutions in the world. Trading under a number of brands (including Regus, Spaces, HQ, Signature and No18) we have a physical network of over 3,000 locations...
IWG